ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
0.00 кв.м
Населено място
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Александър Стамболийски №57, ет.3, ап.3
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.07.2021 до 05.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Дворно място с площ 490 кв.м., съставляващо УПИ V-564 в кв.108 по данни от нотариален акт № 137, том I. Заедно с трети жилищен етаж от триетажна жилищна сграда в парцела представляваща - апартамен, находящ се в жилищна сграда на ул.”Александър Стамболийски”№ 57 в гр.Велики Преслав, състоящ се от коридор, четири стаи, кухня, тоалетна, баня и три тераси. Застроената площ на жилището съставлява 116 кв.м. по графика на кадастралната карта, заедно с изба площ 15 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велики Преслав, имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58222.495.1642.1.3, в сграда 58222.495.1642.1, в поземлен имот 58222.495.1642. При съседи: на същич етжаж-няма, над обекта-няма, под обекта – 58222.495.1462.1.2.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 11:22 часа
Етаж от къща
0.00 кв.м
26 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Хан Омуртаг 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 02.08.2021 до 02.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.09.2021 09:00
Публикувано на 5 юли 2021 г. в 13:50 часа
Етаж от къща
86.00 кв.м
18 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.ЮБИЛЕЙНА 67-А
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.08.2021 до 09.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.09.2021 09:00
Публикувано на 7 юли 2021 г. в 10:14 часа
Етаж от къща
120.00 кв.м
25 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови пазар
Адрес
ул.ЛЮТИ БРОД №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.08.2021 до 01.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2021 09:00
Публикувано на 15 юли 2021 г. в 12:57 часа
Етаж от къща
68.41 кв.м
5 810.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 19.07.2021 до 19.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.08.2021 09:30