ПЛОЩ
8 000.00 кв.м
Населено място
с. Ореховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 02.08.2021 до 02.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.09.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот находящ се в землището на с.Ореховица, общ.Долна Митрополия, а именно:
1/6 ид. ч. от Нива от 8.000 д.ка (осем декара), трета категория, местност ДОЛНА ЛЪКА, имот № 031007 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: № 200188 - полски път на община Долна Митрополия, № 031234 - полски път на община Долна Митрополия,  № 031008 - нива на Красимир Митков Кръстев,  № 031003 - нива Андрей Данаилов Николов,  № 031001 - нива на "Биотекс" ЕООд

Цветозар Найденов Найденов
РЕГ. № ЧСИ
756
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул."Сан Стефано"№4, ет.3, офис 1
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 800091
Мобилен телефон
0878960471
Публикувано на 16 юни 2021 г. в 11:45 часа
Земеделска земя
80 000.00 кв.м
6 966.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бресте
Адрес
местността „СОВАТА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 16.07.2021 до 16.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.08.2021 10:00
Публикувано на 16 юни 2021 г. в 11:53 часа
Земеделска земя
1 503.00 кв.м
1 596.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Опанец
Адрес
местността „СРЕДНОТО СТАРО СЕЛО“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 16.07.2021 до 16.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.08.2021 13:00
Публикувано на 16 юни 2021 г. в 11:55 часа
Земеделска земя
1 421.00 кв.м
3 019.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Опанец
Адрес
местността „СРЕДНОТО СТАРО СЕЛО“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 16.07.2021 до 16.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.08.2021 13:00
Публикувано на 18 юни 2021 г. в 15:43 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гривица
Адрес
местност „РАВНИШКИ ЛОЗЯ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 16.07.2021 до 16.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.08.2021 13:00