ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
1 235.00 кв.м
Населено място
с. Ценово
Адрес
с. Ценово, ул. Алеко Константинов № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 25.07.2021 до 25.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело 20168320401548, ще се проведе нова публична продан на следния недвижим имот, собственост на ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ - длъжник, с начало на проданта 25.07.2021 г. и край на проданта 25.08.2021 г., както следва:

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-471 /три римско, четиристотин седемдесет и едно арабско/, в квартал 12 /дванадесет/ по регулационния план на село Ценово, община Ценово, област Русе, с адрес ул. Алеко Константинов № 2 /две/, с площ от 1235 кв.м. /хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра/, при граници: улица „Алеко Константинов”, УПИ ІV-472, УПИ ІІ-470, ведно с изградените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/ и НАВЕС.

Начална цена от която ще започне проданта: 8 294.40 лв.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 11 юни 2021 г. в 11:53 часа
Парцел с къща
1 071.00 кв.м
42 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божичен
Адрес
ИД 515/2019г. - с. Божичен, общ. Иваново, ул. Мадара 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 05.07.2021 до 05.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2021 10:00
Публикувано на 28 юни 2021 г. в 16:26 часа
Парцел с къща
1 000.00 кв.м
37 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ново село
Адрес
ИД 239/2019г. - с. Ново село, ул. Съединение 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 05.07.2021 до 05.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.08.2021 10:00
Публикувано на 7 юли 2021 г. в 10:08 часа
Парцел с къща
1 132.00 кв.м
1 525.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Просена
Адрес
ИД 948/2015г. - с. Просена, ул. Хаджи Димитър № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 02.08.2021 до 02.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.09.2021 10:00
Публикувано на 9 юли 2021 г. в 09:10 часа
Парцел с къща
809.00 кв.м
7 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ново село
Адрес
ИД 516/2020г. - с. Ново село, ул. Георги Сава Раковски № 1А
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 26.07.2021 до 26.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.08.2021 10:00