ПЛОЩ
4 108.00 кв.м
Населено място
с. Лозарево
Район
Сунгурларе
Адрес
с. Лозарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 03.08.2021 до 03.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.09.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:Терен с площ от 4108 кв.м./четири хиляди сто и осем квадратни метра/,съставляващ УПИ II-35/втори за тридесет и пети/ ,отреден за производствена и складова дейност,в кв.5/пет/,съгласно плана на село Лозарево,общ.Сунгурларе,обл.Бургас,при граници:изток-извън регулация,запад-улица,север – имот № 34/тридесет и четвърти/ и юг- УПИ III-35/трети за тридесет и пети/,ведно с построените в имота: МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА,със застроена площ от 52 кв.м./петдесет и два квадратни метра/,състояща се от четири стаи и антре,МАСИВЕН ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД,със застроена площ от 271 кв.м./двеста седемдесет и един квадратни метра/,състоящ се от две помещения-склад и гараж и МАСИВЕН ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД,с обща застроена площ от 797 кв.м/седемстотин деветдесет и седем кв.м./,състоящ се от четири помещения- офис,кухненски бокс,баня с тоалетна и машинно отделение,както и всички останали подобрения и насаждения в имота. И както и находящата се в имота: ЕЛЕКТРОННА АВТОВЕЗНА 60000 кг.,L=20 m.,год.на пост.2007 г.,платформата с дължина 20 м. е монтирана върху 8 бр.тензодатчици - залогодател “АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО” ЕООД,ЕИК:147131616

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:20 часа
Парцел
4 005.00 кв.м
28 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“ - зона Д
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:25 часа
Парцел
8 523.00 кв.м
8 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС,  ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, местност „СОЛУ ДЕРЕ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:29 часа
Парцел
16 575.00 кв.м
16 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, местност КАРА БАИР -Д“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 11:21 часа
Парцел
948.00 кв.м
8 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равнец
Адрес
с. РАВНЕЦ,  общ.  БУРГАС, УПИ XII-631
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 10:30