ПЛОЩ
2 865.00 кв.м
Населено място
с. Лозарево
Район
СУНГУРЛАРЕ
Адрес
с. Лозарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 03.08.2021 до 03.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.09.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Терен с площ от 2865 кв.м./две хиляди осемстотин шестдесет и пет кв.м./,съставляващ УПИ IV- 35,отреден за база за селскостопанска дейност,в кв.5/пет/,съгласно плана на село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургас,при граници:изток- извън регулация,запад- УПИ III-35/трети за тридесет и пети/,север- имот № II-35/втори за тридесет и пети/ и юг- улица,ведно с построените в имота ТРАФОПОСТ със застроена площ от 43 кв.м./четиридесет и три квадратни метра/ и МАСИВЕН ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД,с обща застроена площ от 662 кв.м./шестстотин шестдесет и два квадратни метра/,състоящ се от две помещения-склад с полезна площ от 200 кв.м./и ремонтна работилница с полезна площ от 462 кв.м./четиристотин шестдесет и два квадратни метра/,МАСИВЕН ЕДНОЕТАЖЕН НАВЕС,със застроена площ от 248 кв.м./двеста четиридесет и осем квадратни метра/ и МАСИВЕН ЕДНОЕТАЖЕН СКЛАД с обща застроена площ от 15 кв.м./петнадесет квадратни метра/,както и всички останали подобрения и насаждения в имота.

 

Станимира Стефанова Николова
РЕГ. № ЧСИ
805
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев No47, партер
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 820688
Мобилен телефон
0895 662546; 0897 933878
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:20 часа
Парцел
4 005.00 кв.м
28 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“ - зона Д
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:25 часа
Парцел
8 523.00 кв.м
8 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС,  ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, местност „СОЛУ ДЕРЕ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 25 юни 2021 г. в 09:29 часа
Парцел
16 575.00 кв.м
16 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.БУРГАС, ж.к. „МЕДЕН РУДНИК“, местност КАРА БАИР -Д“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.07.2021 до 04.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.08.2021 10:30
Публикувано на 30 юни 2021 г. в 11:21 часа
Парцел
948.00 кв.м
8 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равнец
Адрес
с. РАВНЕЦ,  общ.  БУРГАС, УПИ XII-631
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.07.2021 до 09.08.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.08.2021 10:30