ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
ПЛОЩ
1 480.00 кв.м
Населено място
с. Бистренци
Адрес
ул. Витоша
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-194 /едно римско тире сто деветдесет и четири арабско/, в квартал 51 /петдесет и едно/ по плана на село Бистренци, община Бяла, област Русе, с площ 1480 кв.м. /хиляда четиристотин и осемдесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА И СТОПАНСКА СГРАДА, при граници и съседи на имота: от двете страни улици, УПИ II-193 и тревна площ.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 4 август 2021 г. в 08:23 часа
Къща с парцел
1 380.00 кв.м
3 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Възраждане № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 09:19 часа
Къща с парцел
1 222.00 кв.м
3 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Д- р Петър Берон № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 09:28 часа
Къща с парцел
2 700.00 кв.м
5 130.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Абланово
Адрес
ул. Страхил войвода № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 09:34 часа
Къща с парцел
970.00 кв.м
4 050.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Димитър Благоев № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00