ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
ПЛОЩ
2 700.00 кв.м
Населено място
с. Горно Абланово
Адрес
ул. Страхил войвода № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 646 /шестстотин четиридесет и шест/ по плана на село Горно Абланово, община Борово, област Русе, с площ от 2700 кв.м. /две хиляди и седемстотин квадратни метра/, с адрес улица Страхил войвода № 25 /двадесет и пет/, за който са отредени УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I - 646 /едно римско, шестстотин четиридесет и шест арабско/ в квартал 33 /тридесет и три/ по регулационния план на село Горно Абланово, община Борово, област Русе с площ от 1 380 кв.м. /хиляда триста и осемдесет квадратни метра/, заедно с построената в него КЪЩА с разгъната застроена площ от 100 кв. м /сто квадратни метра/, КУХНЯ със застроена площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/ и BTOPOCTEПЕННА СГРАДА със застроена площ от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II - 646 /две римско, шестстотин четиридесет и шест арабско/ в квартал 33 /тридесет и три/ по регулационния план на село Горно Абланово, община Борово, област Русе, с площ от 1320 кв.м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/, незастроен, при граници и съседи на ПИ: от двете страни улици, ПИ № 649 и ПИ № 647, при граници и съседи на УПИ I - 646: от двете страни улици, УПИ II - 646 и ПИ № 647 и при граници и съседи на УПИ II - 649: улица, УПИ IV - 649, ПИ № 647 и УПИ I - 646.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 4 август 2021 г. в 08:23 часа
Къща с парцел
1 380.00 кв.м
3 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Възраждане № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 08:29 часа
Къща с парцел
1 480.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Витоша
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 09:19 часа
Къща с парцел
1 222.00 кв.м
3 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Д- р Петър Берон № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00
Публикувано на 4 август 2021 г. в 09:34 часа
Къща с парцел
970.00 кв.м
4 050.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
Адрес
ул. Димитър Благоев № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.08.2021 до 29.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2021 09:00