ПЛОЩ
6 502.60 кв.м
Населено място
с. Старо село
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69078.34.76, трайно предназначение на територията- нива и начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Старо село, общ. Тутракан,  обл.Силистра, местността „ВАСИЛЕВ КЛАДЕНЕЦ“, с площ от 19 508 кв.м., трета категория, при граници и съседи имоти с идентификатори: 69078.34.2; 69078.34.77; 69078.34.79; 69078.34.30; 69078.334.75

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232
Публикувано на 28 юли 2020 г. в 15:21 часа
Земеделска земя
5 004.00 кв.м
6 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кайнарджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 08:30
Публикувано на 7 август 2020 г. в 09:09 часа
Земеделска земя
4 997.00 кв.м
4 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бабук
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 20 август 2020 г. в 16:03 часа
Земеделска земя
30 011.00 кв.м
44 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Окорш
Адрес
местност "МАХАЛАТА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ервин Шукрю Юсеин
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:00
Публикувано на 21 септември 2020 г. в 15:24 часа
Земеделска земя
2 048.00 кв.м
2 426.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ситово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 09:00