ПЛОЩ
3 819.00 кв.м
Населено място
с. Гюльовца
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18469.17.63 съгласно скица № 15-782699-17.07.2021г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18-25/08.07.2005г. на Изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД -14-02-896/25.04.2006 г. на Началника на СК – Бургас, с адрес на имота: с. Гюльовца, местност Старите лозя, общ. Несебър, обл. Бургас, с площ 3819 кв.м., а по нотариален акт с площ от 3820 кв.м.Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно застрояване: незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор: няма. Номер на предходен план: 017063. Съседи: 18469.17.92, 18469.17.64, 18469.17.90, 18469.17.62.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 3 септември 2021 г. в 10:53 часа
Парцел
2 293.00 кв.м
11 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 15:51 часа
Парцел
385.00 кв.м
18 504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, Зона Д
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 10:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 13:35 часа
Парцел
3 750.00 кв.м
103 896.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Китен
Адрес
гр. КИТЕН, общ. ПРИМОРСКО,  обл. БУРГАС, местност „ММЦ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 13:30
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 10:50 часа
Парцел
1 350.00 кв.м
105 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Айтос
Адрес
гр. Айтос, ул. Теньо Мангъров № 1 В
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 12:00