ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
68.00 кв.м
Населено място
гр. Джебел
Адрес
обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, п.к. 6850, ул. “Самуил“ № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 20746.501.377.1 /двадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста седемдесет и седем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед №РД‑18‑46/13.07.2010г. на ИД на АГКК, със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ кв.м., брой етажи 2/два/, състоящи се ‑ първи етаж ‑ дневна‑столова с кухненски бокс, стая, баня с тоалетна, коридор, тераса и вътрешно стълбище за втория етаж и втори етаж ‑ три стаи, коридор, тераса и вътрешно стълбище за първия етаж, предназначение ‑ жилищна сграда еднофамилна, с административен адрес на сградата в обл. Кърджали, общ. Джебел, гр. Джебел, п.к. 6850 /шест хиляди осемстотин и петдесет/, ул. “Самуил“ № 2 /две/, сградата е построена на основание учредено право на строеж върху общински недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор №20746.501.377 /двадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста седемдесет и седем/, при граници на поземления имот: имоти с идентификатори № 20746.501.375, 20746.501.376, 20746.501.379, 20746.501.378 и 20746.501.1113.

Хриса Делчева Пурнарова
РЕГ. № ЧСИ
741
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
Гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12, бл. 3, вх. Б, етаж партер
Окръжен съд
Кърджали
Телефон
0361 22120
Мобилен телефон
0879023003
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:06 часа
Къща
478.85 кв.м
57 874.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ридино
Адрес
парцел 73
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Росенов Сираков
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:15
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 16:37 часа
Къща
81.92 кв.м
212 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кърджали
Адрес
гр.Кърджали, ул.“Славянска“ №6
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 15:24 часа
Къща
216.60 кв.м
11 075.04 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сливарка
Адрес
с.Сливарка, общ.Крумовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Кърджали
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Хриса Делчева Пурнарова
СРОК
от 09.11.2021 до 09.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.12.2021 11:30