ПЛОЩ
18 000.00 кв.м
Населено място
с. Вехтово
Адрес
местността "КОКАРДЖА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

¼ ид.част от НИВА в землището на с.Вехтово, общ.Шумен, обл.Шумен в местността „КОКАРДЖА“ с площ от 18,000дка, трета категория, парцел №11 от масив №7, съставляващ имот №7011 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот №7012 на насл. на Ганю Минчев Колев, имот №33004 на Стоян Русев Железов, имот №33003 на насл. на Али Коджа Исмаилов, имот №7009 на насл. на Върбан ИвановСтанев, кад.№12 полски път, а по кадастрална карта на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 10923.7.11 с площ от 17998кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3 при граници и съседи: №№10923.33.4, 10923.7.12, 10923.7.29, 10923.7.9 и 10923.33.3.

Яница Валентинова Джинджева
РЕГ. № ЧСИ
774
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Добри Войников” № 9 -11, ет.2, ателие №А
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800438
Мобилен телефон
0876217069
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:54 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
6 075.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венец
Адрес
местността "ЮРТЛУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:58 часа
Земеделска земя
12 000.00 кв.м
7 290.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венец
Адрес
местността "ЧАКМАКЛЪК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:02 часа
Земеделска земя
18 671.00 кв.м
5 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КАРА ПУНАР"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:12 часа
Земеделска земя
17 973.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КОМНУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30