ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
42.00 кв.м
Населено място
гр. Шумен
Адрес
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 83510.669.61.7/осем, три, пет, едно, нула точка шест, шест, девет точка шест, едно точка седем/ с площ 42.00 /четиридесет и два/ кв. м, функционално предназначение – промишлена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 83510.669.61 с площ 4 362.00 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Шумен, общ. Шумен, обл.Шумен в Промишлена зона с НТП за птоизводство на строителни материали, конструкции и изделия, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 83510.669.175, поземлен имот с идентификатор № 83510.669.56 и поземлен имот с идентификатор № 83510.669.126, описан по КККР одобрени със заповед № РД-18-402/07.06.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК изменени със заповед № КД – 14-27-563/28.03.2006г.на Началник на СГКК-Шумен

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:00 часа
Производствен имот
45 397.00 кв.м
505 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смядово
Адрес
местност КЕРАНАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 13:22 часа
Производствен имот
66 822.00 кв.м
1 066 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 13:48 часа
Производствен имот
32 536.00 кв.м
2 168 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 14:15 часа
Производствен имот
2 911.00 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Длъжко
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 09:00