ПЛОЩ
1 300.00 кв.м
Населено място
с. Червена вода
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

            ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Червена вода, община Русе, област Русе, по  ул. Любен Каравелов № 9 /девет/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІV-681 /четиринадесет римско, тире, шестстотин осемдесет и едно арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девет/, с площ от 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни метра/, заедно с построения в него масивен гараж, при граници на имота: улица, УПИ ХV-682, УПИ V-674, УПИ VІ-675 и УПИ ХІІІ-681.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 09:24 часа
Парцел
16 805.00 кв.м
228 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
ИД 628/2018г. - гр. Русе, местност МЕРАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 09:26 часа
Парцел
2 333.00 кв.м
67.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарна
Адрес
ИД 215/2017г. - с. Кошарна, местност ГОЛЯМАТА ГОРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 11:44 часа
Парцел
1 822.00 кв.м
121 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. Гоце Делчев № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 11:46 часа
Парцел
2 085.00 кв.м
139 207.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. Гоце Делчев № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00