ПЛОЩ
2 996.00 кв.м
Населено място
гр. Ахелой
Адрес
гр.Ахелой, общ.Поморие, обл.Бургас, местност „Оранжериите”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00833.10.68 /нула, нула, осемстотин тридесет и три, точка, десет, точка, шестдесет и осем/, находящ се в гр.Ахелой, общ.Поморие, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/15.09.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, , с административен адрес на поземления имот: гр.Ахелой, общ.Поморие, обл.Бургас, местност „Оранжериите”, с площ от 2996 кв.м. /две деветстотин деветдесет и шест/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива,  категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, номер по предходен план: 010068 , съседи: 00833.10.441, 00833.10.69, 00833.11.417, 00833.10.67.

 

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:16 часа
Земеделски имот
688.50 кв.м
842.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дюлево
Адрес
с. Дюлево, м-ст Дражева чешма
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 11:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:20 часа
Земеделски имот
621.50 кв.м
979.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дюлево
Адрес
с. Дюлево, м-ст Дражева чешма
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 11:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 12:34 часа
Земеделски имот
25 579.00 кв.м
4 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Росеново
Адрес
местност Кюмюджи дере
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 12:40 часа
Земеделски имот
7 200.00 кв.м
3 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белила
Адрес
местност Парцелите
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:00