ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
2
ПЛОЩ
61.88 кв.м
Населено място
гр. Шумен
Адрес
ул.Симеон Велики 44, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

11/24  идеални части от АПАРТАМЕНТ № 5, находящ се в гр. Шумен, ул. "Симеон Велики" № 44 , вх. 2, ет. 2, със застроена площ 61.88 /шестдесет и един квадратни метра и осемдесет и осем дециметра/, съставляващо УПИ III /три/, квартал 134 /сто тридесет и четири/, при граници: от изток - стълбище и апартамент № 6 на Марин Чивгънов, от запад - дворно място, отгоре трети жилищен етаж, отдолу - първи жилищен етаж, заедно с 11/24 ид.ч. от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ със застроена площ 21.68 /двадесет и един квадратни метра и шестдесет и осем дециметра/, при граници от изток таванско помещение № 3 на Петър Ангелов, от запад - стълбище, от север - дворно място, от юг - таванско помещение № 9 на Марин Чивгънов, отгоре - покрив, отдолу - трети жилищен етаж; 11/24 идеали части от избено помещение № 2/две/ със застроена площ 17.49 /седемнадесет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни дециметра/, при граници: изток - изба № 3 на Марин Чивгънов и общо помещение, от запад - дворно място, от север - изба № 1 на Иван Петров, от юг - дворно място и 11/24 ид.ч. от 86348/1000000 /осемдесет и шест хиляди триста четиридесет и осем милионни/ идеални части от общите части на блока и от правото на строеж на този апартамент по утвърдената документация на блока.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 16:04 часа
Тристаен апартамент
55.98 кв.м
48 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
Адрес
ул. "Симеон Велики" № 19, вх. 2, ет. 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 11:00