ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
163.63 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, бул. “Панония“, № 82, ет. 3, ап. 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.503.435.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-Заповед 18-9129-15.11.2016 г. на Началник на СГКК-Видин, адрес на имота- гр. Видин, бул. “Панония“, № 82, ет. 3, ап. 5, в сграда с идентификатор 10971.503.435.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение-жилищна сграда със смесено предназначение, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.503.435 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК; предназначение на самостоятелния обект- ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ-МЕЗОНЕТ, МНОГОСТАЕН, ТУХЛЕН, на две нива ; площ на ниво 1-134.98 кв.метра, включващо кухня, две спални, дневна, сервизно помещение, коридор и две тераси ; площ на ниво 2-28.65 кв.метра, включващо една спалня на таванския етаж, ВЕДНО с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 с площ от 9.73 кв.м, както и 21.14% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото ; стар идентификатор-няма; съседни на апартамента самостоятелни обекти в сградата: на ниво 1-на същия етаж-няма, под обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.435.1.3 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.435.1.4, над обекта-няма ; на ниво 2-на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта-няма и съседи на апартамента по нотариален акт-отдолу-ап.№3 и ап.№4, отгоре-покрив, стълбищна клетка и външна стена ; съседи на избеното помещение-външна стена, складово помещение №4, избено помещение №5, коридор и стълбищна клетка.

        

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645