ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
40.12 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
ул. “Стефан Еленков“, № 1,
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.2, попадащ в сграда с № 1, в поземлен имот 10971.502.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, одобрена със заповед № РД-18-5/28.01.2008 година на изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-05-108/22.06.2009г. на Началника на СГКК-Видин, с предназначение – за търговска дейност, на две нива, представляващ МАГАЗИН, с административен адрес- гр. Видин, ул. “Стефан Еленков“, № 1, с разгърната застроена площ от 40.12 кв. м, при съседи по схема: на същия етаж– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.6, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.9, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.622.1.1,под обекта–няма и над обекта-няма и по доказателствен акт за собственост-магазин № 2, на два етажа, находящ се в двуетажна масивна търговска сграда с магазини и кафе-аперетив, цялата със застроена площ от 239.28 кв.м. построена в УПИ І-408 в кв. 39 по действащия ПУП на к.с „Химик“, в гр. Видин, целия с площ от 384.23 кв.м, заедно с съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото при съседи на магазина: магазин № 1 и № 3 собственост на Здравко П. Стойчев и Мариета В. Стойчева. Търговското помещение се състои от зали на две нива, свързани с бетоново стълбище. Довършителните работи са в много добро състояние. Инсталации- Ел. И ВиК прекъснати, стандартни.

 

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 14:20 часа
Магазин
44.31 кв.м
28 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. “Бдин“ №56, ет. 0, обект №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 14:40 часа
Магазин
49.50 кв.м
19 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. „Искър“ № 6, етаж 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 14:43 часа
Магазин
50.50 кв.м
20 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. „Искър“ № 6, етаж 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 15:00 часа
Магазин
290.00 кв.м
54 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, ж.к.“Панония“ бл.№ 6
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00