ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
5
ПЛОЩ
81.83 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, бул.“Панония“, № 56- А, вх. А, ет. 5, ап. 10, находящ
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект-заповед КД-14-05-70/16.05.2009г. на Началник на СГКК-Видин; адрес на имота-гр. Видин, бул.“Панония“, № 56- А, вх. А, ет. 5, ап. 10, находящ се на ет. 5 в сграда с идентификатор 10971.504.386.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение-жилищна сграда, многофамилна, с шест надземни етажа и нула подземни, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.386 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК ; предназначение на самостоятелния обект- ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, на едно ниво, с площ от 81.83 кв.метра, състоящ се от две спални, дневна-столова, кухня, сервизни помещения, коридор, дрешник и един балкон, ВЕДНО с прилежащите му: мазе №10 с площ от 10.56 кв.м, както и 2.84% идеални части от общите части на сградата ; стар идентификатор-няма ; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.17, под обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.14, над обекта-няма и съседи по придобивен акт: отляво-ап.9 (обект №17), отдясно-външна стена на сградата, отгоре-покрив, отдолу-ап.8 (обект №14) и съседи на мазето: коридор, стълбище, мазе № 9, външна стена и вх. Б на сградата

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 11 септември 2021 г. в 15:39 часа
Тристаен апартамент
108.00 кв.м
59 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
ж. к. “Христо Ботев“, бл .12, вх. Б, ет. 4, ап. 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 12:09 часа
Тристаен апартамент
94.50 кв.м
64 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр.Видин, ул.“Иван Вазов“ № 5, ет.5, ап.13
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 15:20 часа
Тристаен апартамент
76.40 кв.м
25 408.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
БЛ.6 ВХ.З ЕТ.8 АП.194
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 10:30