ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
88.00 кв.м
Населено място
гр. Димово
Адрес
гр. Димово, обл. Видин, ул.“Лиляна Димитрова“, №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ½ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален номер 9 в квартал 65 по регулационния план на гр. Димово одобрен със Заповед №172/15.03.1977 г. и изменен със Заповед №77/14.03.1997 г. с площ от около 600 кв.м. и административен адрес- гр. Димово, обл. Видин, ул.“Лиляна Димитрова“, №12, за който имот са отредени УПИ ІV-8,9 и УПИ V-8,9, с неприложена дворищна регулация и неприложена улична регулация по улица с ОК.233-ОК.242, при граници и съседи: улица с ОК.232-ОК.244, ПИ №8, за който са отредени УПИ ІV-8,9 и УПИ V-8,9 на Костадинка Първанова Александрова, ПИ №11 на Кръсто Живков Милушев и улица с ОК.233-ОК.242, всичките в кв.65 по плана на гр.Димово, ВЕДНО с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 88.00 кв.м, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 30.00 кв.м, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 14.00 кв.м, НАВЕС от 18.5 кв.м. и ДВУЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА застроена върху 31.5 кв.м.

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 09:29 часа
Къща
96.00 кв.м
16 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кула
Адрес
гр. Кула, ул. “Цар Симеон “, № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 14:30
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 10:14 часа
Къща
230.00 кв.м
72 144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Синаговци
Адрес
село Синаговци
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:30
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 15:14 часа
Къща
69.00 кв.м
15 390.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ул. „Теодосий Търновски“ №46а
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 09:16 часа
Къща
155.00 кв.м
9 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Буковец
Адрес
с.Буковец
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00