ПЛОЩ
850.00 кв.м
Населено място
с. Главан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО с площ от 850 кв.м., находящо се в с.Главан, общ. Гълъбово, обл.Стара Загора, представляващо УПИ I – 549 в кв.24 по плана на селото, ведно с построената в него ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА, търпима  съгласно пар.16, ал.1 от ПР на ЗУТ, при граници на имота: от две страни – улица и УПИ III – 549 и УПИ II – 549 всички в кв.24

Кръстьо Петров Ангелов
РЕГ. № ЧСИ
766
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №100, ет.1,офис 11
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 656070
Мобилен телефон
0878177081
Публикувано на 25 август 2021 г. в 16:39 часа
Парцел
5 413.00 кв.м
40 290.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
село Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 09:00
Публикувано на 25 август 2021 г. в 16:43 часа
Парцел
893.00 кв.м
6 650.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
село Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 09:00
Публикувано на 31 август 2021 г. в 11:24 часа
Парцел
2 299.00 кв.м
13 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малка Верея
Адрес
село Малка Верея, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 09:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 16:22 часа
Парцел
1 230.00 кв.м
7 096.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Главан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 09:00