ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
19.20 кв.м
Населено място
гр. Видин
Адрес
гр. Видин, ж. к. “Христо Ботев“, бл. 7, вх. А
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Митов Нинов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
    • ½ (една втора) идеална част САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.505.439.4.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект- от 25.01.2010г., с административен адрес на имота- гр. Видин, ж. к. “Христо Ботев“, бл. 7, вх. А, ет. 0, находящ се на ет. 0 на сграда с идентификатор 10971.505.439.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с предназначение- жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот  с идентификатор 10971.505.439 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК; предназначение на самостоятелния обект- ГАРАЖ в сграда, на едно ниво; площ от 19.20 кв. метра, ВЕДНО със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; стар идентификатор-няма; съседни на гаража самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.439.4.14, под обекта-няма, над обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.505.439.4.1.

Стефан Митов Нинов
РЕГ. № ЧСИ
898
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Видин, ул. Бдин № 3-А, ет. 1, ап. 4
Окръжен съд
Видин
Телефон
094 923195; 094 923196
Мобилен телефон
0886868645
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 16:36 часа
Гараж
18.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Видин
Адрес
ГР.ВИДИН, УЛ.ДЪБРАВКА №3
ОКРЪЖЕН СЪД
Видин
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолета Младенчова Томова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00