ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 368.00 кв.м
Населено място
с. Цар Асен
Адрес
местност В СЕЛОТО - МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - СЕНОВАЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:00
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в землището на село Цар Асен, ЕКАТТЕ 78077, общ. Попово, обл. Търговище, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, отреден за СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 1.368 дка, трета категория, местност „В селото“, съставляващ имот № 032003 по плана за земеразделяне, ведно с построената в него МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА – СЕНОВАЛ, със застроена площ от 513.00 кв.м.

Анелия Емилова Ананиева-Загорова
РЕГ. № ЧСИ
769
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Търговище, ул.”Г. Бенковски" № 1, вх.А, ет.2
Окръжен съд
Търговище
Телефон
0601 63531
Мобилен телефон
0887242868
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 15:50 часа
Парцел
4 183.00 кв.м
52 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цар Асен
Адрес
местност В СЕЛОТО - ТРИ МАСИВНИ СТОПАНСКИ СГРАДИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:00
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 15:55 часа
Парцел
9 613.00 кв.м
131 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цар Асен
Адрес
местност В СЕЛОТО - ДВЕ МАСИВНИ СТОПАНСКИ СГРАДИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:00
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:02 часа
Парцел
1 496.00 кв.м
12 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цар Асен
Адрес
местност В СЕЛОТО - МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - СКЛАД ЗА ЗЪРНО
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:00
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:07 часа
Парцел
159.00 кв.м
880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Цар Асен
Адрес
местност В СЕЛОТО - СГРАДА - ГЕНЕРАТОР
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:00