ПЛОЩ
4 999.00 кв.м
Населено място
с. Рибарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62579.237.105 по КК и КР на село Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-1/12.01.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност КОСТИНА, с площ: 4 999 кв.м., с трайно предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 237105, квартал: 0, при съседни имоти с идентификатори: 62579.237.102, 62579.178.27.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:30 часа
Земеделски имот
5 198.00 кв.м
1 456.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:32 часа
Земеделски имот
28 079.00 кв.м
4 874.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:33 часа
Земеделски имот
15 997.00 кв.м
2 932.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 13:51 часа
Земеделски имот
510.00 кв.м
15 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Катунец
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 14:00