ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
97.00 кв.м
Населено място
гр. Главиница
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 15031.501.72.1, със застроена площ от 70 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 15031.501.72.2, със застроена площ от 27 кв.м., и двете построени в общински поземлен имот с идентификатор 15031.501.72, целия с площ от 1173 кв.м., с административен адрес: гр.Главиница, общ.Главиница, обл.Силистра, ул.“Витиня“ №16, трайно предназначение на територията:урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи имоти с идентификатори: 15031.501.1101, 15031.501.73, 15031.501.1014, 15031.501.1012 и 15031.501.71

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 10:04 часа
Къща
78.00 кв.м
97 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Дулово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 08:30