ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
6
ПЛОЩ
43.05 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Стефан Стамболов" №74
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 10:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с предназначение: Жилище, апартамент с идентификационен № 04279.604.183.2.14 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестотин и четири точка сто осемдесет и три точка две точка четиринадесет), с площ от 43.05 кв. м. (четиридесет и три цяло и пет стотни квадратни метра), който самостоятелен обект се намира в сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 04279.604.183 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестотин и четири точка сто осемдесет и три) по кадастралната карта на град Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на ИД на АК, брой нива на обекта: 1 (едно), неразделни части от самостоятелния обект са – Мазе №2 (две) – 4.00 кв. м. (четири квадратни метра) и съответните идеални части от общите части и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: №04279.604.183.2.13 и №04279.604.183.2.15, под обекта: №04279.604.183.2.10, №04279.604.183.2.12 и №04279.604.183.2.11, над обекта: №04279.604.183.2.16. Описаният апартамент с идентификатор № 04279.604.183.2.14 е обединен с апартамент с идентификатор № 04279.604.183.2.13посредством избита врата между двата апартамента.

Мартин Боянов Кацарски
РЕГ. № ЧСИ
891
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, пл. "Преображение" № 7, ет.3
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80012
Мобилен телефон
0899564090
уебсайт
Публикувано на 9 август 2021 г. в 14:13 часа
Двустаен апартамент
36.15 кв.м
34 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, апартаментен комплекс „Бриз”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 1 септември 2021 г. в 12:06 часа
Двустаен апартамент
85.00 кв.м
59 976.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА" 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 07.09.2021 до 07.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2021 15:00
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:15 часа
Двустаен апартамент
92.00 кв.м
25 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
УЛ. "ЧЕРНИ НИВИ" ЕТ. 3, АП. 70
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 13.09.2021 до 13.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2021 14:30
Публикувано на 12 септември 2021 г. в 14:48 часа
Двустаен апартамент
53.21 кв.м
42 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "Глазне" №5, АК "Гранд Хотел Банско" вх.D, ет.1, ап. D103
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 13.09.2021 до 13.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2021 14:00