ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
78.00 кв.м
Населено място
гр. Дулово
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24030.501.1379, с площ от 542 кв.м., находящ се в гр. Дулово, обл. Силистра, ул.“Ропотамо“ № 44, с предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване- ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи: имоти с идентификатори: 24030.501.1380; 24030.501.1381; 24030.501.3235; 24030.501.1378 и 24030.501.1377, ведно с построените в него: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, с идентификатор 24030.501.1379.1, с предназначение- жилищна сграда- еднофамилна, със застроена площ от 78 кв.м., а съгласно документ за собственост- с площ от 74 кв.м., състояща се от: на първи етаж: входно антре, коридор, хол, спалня, сервизни помещения; втори етаж, подходът към който се извършва чрез вътрешно стълбище, през самостоятелен вход, състоящ се от три стаи и сервизно помещение,  ведно с мазе и масивен гараж, с площ от 18 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор, 24030.501.1379.2, с предназначение- селскостопанска сграда, със застроена площ от 50 кв.м.

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:24 часа
Къща
97.00 кв.м
38 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Главиница
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 08:30