ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 646.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Кремиковци
Адрес
кв. Бенковски, местност ПРОГОН
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НИВА от 4 647 дка, IV-та категория, м. „Прогон“, им. № 079042, при граници: № 079041 нива на наследниците на Занка Райна и Иванка Здравкови, № 079040 нива на Столична община, № 079039 нива на наследници Петър Здравков Кръстев, № 000291 пасище с храсти, общинска собственост, № 079050 нива наследници на Стоимен Георгиев Дудов находяща се в гр. София в землището на кв. „Бенковски", която НИВА представлява поземлен имот с идентификатор 68134.8732.42 /шест, осем, едно, три, четири, точка, осем, седем, три, две, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.10.2017 г.; находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), район Кремиковци, кв. Бенковски, местност ПРОГОН, площ: 4646 / четири хиляди шестстотин четиридесет и шест/ кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4/четвърта/; съседи: 68134.8732.50, 68134.8732.121, 68134.8732.39, 68134.8732.40, 68134.8732.41.

Мариян Николов Петков
РЕГ. № ЧСИ
851
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. "Неофит Рилски" 43, ет.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9873804
Мобилен телефон
0895770288
уебсайт
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 12:20 часа
Земеделска земя
3 999.00 кв.м
22 548.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иваняне
Адрес
местност Турската
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 12:27 часа
Земеделска земя
2 541.00 кв.м
14 028.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
местност Шеовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 12:33 часа
Земеделска земя
13 598.00 кв.м
32 148.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
местност Върбето-Илиянци
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 21:15 часа
Земеделска земя
667.00 кв.м
427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
Филиповци, м-ст Шевовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 09:30