ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
6 470.00 кв.м
Населено място
гр. Търговище
Адрес
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.504.281, по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД  на АК, изменена със Заповед № КД -14-25-294/20.03.2006г. на началника на СК-Търговище, с площ по скица № 3883/31.07.2007г. на АК-Търговище от 6470.00 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване- за друг вид производства, складов обект, притежаващ идентификатор УПИ XXIV кв. 14 по ПУП на гр. Търговище, ведно с построените в имота „ЦЕХ ЗА СИРЕНЕ“ и „ХЛАДИЛЕН СКЛАД“, състоящ се от: СГРАДА с идентификатор 73626.504.281.1, със застроена площ от 176.00 кв.м., с предназначение- промишлена сграда, брой етажи-1; СГРАДА с идентификатор 73626.504.281.2, със застроена площ  от 2595.00 кв.м., с предназначение- промишлена сграда, брой етажи-1; СГРАДА с идентификатор 73626.504.281.3, със застроена площ от 118.00 кв.м., с предназначение- промишлена сграда, брой етажи-1; СГРАДА с идентификатор 73626.504.281.4, със застроена площ от 372.00 кв.м., с предназначение- промишлена сграда, брой етажи-1.

Анелия Емилова Ананиева-Загорова
РЕГ. № ЧСИ
769
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Търговище, ул.”Г. Бенковски" № 1, вх.А, ет.2
Окръжен съд
Търговище
Телефон
0601 63531
Мобилен телефон
0887242868
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 10:34 часа
Производствен имот
10 477.00 кв.м
1 335 096.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Търговище
Адрес
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 10:38 часа
Производствен имот
884.00 кв.м
52 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Търговище
Адрес
КВ. ВЪБЕЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:45
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 10:52 часа
Производствен имот
2 015.00 кв.м
102 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Камбурово
ОКРЪЖЕН СЪД
Търговище
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Анелия Емилова Ананиева-Загорова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:30