ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
8 325.00 кв.м
Населено място
гр. Българово
Адрес
гр.  БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДИ в гр.  БЪЛГАРОВО, общ. БУРГАС, а именно: 

  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, общ.Бургас, обл.Бургас, с площ от 8 325 кв.м. /осем хиляди триста двадесет и пет квадратни метра/, при граници: улица, общинско място - стадион, дере, който имот е образуван от бивш УПИ II-1036 /две римско за имот хиляда тридесет и шест/, бивш УПИ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/ и бивш УПИ IV /четири римско/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, ведно с построените в същия имот „ЦЕХ И СКЛАД ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ, СТЪКЛА и ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ”, със застроена площ от 448 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/ и РЗП от 2 160 кв.м. /две хиляди сто и шестдесет квадратни метра/, СГРАДА „ЦЕХ ЗА ПВЦ ПРОДУКЦИЯ”, със застроена площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, общ.Бургас, обл.Бургас, с площ от 8 325 кв.м. /осем хиляди триста двадесет и пет квадратни метра/, при граници: улица, общинско място - стадион, дере, който имот е образуван от бивш УПИ II-1036 /две римско за имот хиляда тридесет и шест/, бивш УПИ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/ и бивш УПИ IV /четири римско/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА „ЦЕХ ЗА АЛУМИНИЕВА ПРОДУКЦИЯ С АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ”, с РЗП от 2 044 кв.м. /две хиляди четиридесет и четири квадратни метра/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, общ.Бургас, обл.Бургас, с площ от 8 325 кв.м. /осем хиляди триста двадесет и пет квадратни метра/, при граници: улица, общинско място - стадион, дере, който имот е образуван от бивш УПИ II-1036 /две римско за имот хиляда тридесет и шест/, бивш УПИ III-1036 /три римско за имот хиляда тридесет и шест/ и бивш УПИ IV /четири римско/, в кв.52 /петдесет и две/ по плана на гр.Българово, 
Имотът се намира в гр. Българово в производствена база за дограма, в район с изградена инфраструктура, с добра транспортна достъпност. 
Поземленият имот е частично ограден и застроен. Оградата е масивна, от тухлена зидария и бетонов фундамент. Над тухлената зидария е изградена бетонова шапка. Вертикалната планировка е изпълнена от настилка от чакъл. В имота е изградена и монолитна, стоманобетонна конструкция на сутеренния етаж на недовършена сграда с площ от 2 490 кв. м. 
Сградата, представляваща „ЦЕХ И СКЛАД ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ, СТЪКЛА и ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ”, е от стоманобетонна конструкция и тухлена зидария, с положена външна топлоизолация и фасадна мазилка и боя. Част от фасадата е от ауминиеви профили и стъклопакет - тип „окачена“. Покривът е от стоманобетонна плоча с изградено водоотвеждане, с положена хидроизолация и обезопасен с алуминиеви парапети. Дограма - ПВЦ, стъклопакет. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура - ел. захранване и В и К. В сградата е изградена климатична инсталация. Вътрешните стълбища са облицовани с мрамор и обезопасени с алуминиеви парапети.
Сградата се състои от:
- Полусутерен, в който са разположени рабтилницаи и комуникационна шахта и портал с товаро-разтоварна рампа. Стени и тавани - измазани и боядисани. Осветителни тела - поставени. Подовете са с настилка от мозайка;
- Партер, на който са разположени основния вход на сградата, цех с товаро-разтоварна рампа за товарни камиони;
- Първи етаж, на който са разположени производствен цех, коридори, офиси, заседателна зала и санитарни възли. Офисната част е с подови настилки от гранитогрес, стени и тавани, облицовани с гипскартон, монтирано вградено осветление, санитарните възли са оборудвани по предназначение. Интериорните врати са от ПВЦ профил. Производственият цех е с подова настилка от индустриален бетон, стени и тавани - измазани, боядисани, изградена е частично покривна конструкция, представляваща свод от алуминиеви профили и стъклопакет;
- Втори етаж е предвиден за столова. Степента на завършеност е „на груб строеж“ с частични довършителни работи - поставени са подови настилки от теракот. 

  УПИ III-1036, ведно с подобренията в него и „ЦЕХ И СКЛАД ЗА СТЪКЛОПАКЕТИ, СТЪКЛА и ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ” са предмет на Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД.
  Сградата, представляваща „ЦЕХ ЗА ПВЦ ПРОДУКЦИЯ”, е двуетажна с РЗП от 1 983,61 кв. м. Носещата конструкция на сградата е от стоманобетонови колони, греди, трегери и плочи, външните (фасадни) стени са от термо (сандвич) панели, монтирани на метална конструкция. Покривът също е от термо (сандвич) панели, монтирани на метална конструкция, с изградено водоотвеждане. Основният вход е от метална, ролетна врата, обособен е и със стандартни рамзмери за работници.
Сградата се състои от:
- Първи етаж, на който е разположен производствен цех. Подът е на циментова замазка, таванът - на бетонова плоча. Монтирано е луминисцентно осветление. Отоплението се осъществява посредством конвекторни тела, свързани с котел на дизелово гориво, разположен в съседната сграда „ЦЕХ ЗА АЛУМИНИЕВА ПРОДУКЦИЯ С АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ”;
- Втори етаж е разположен склад за суровини. Подът е на циментова замазка, таван е покривът на сградата. Връзката между двата етажа се осъществява чрез вътрешно стълбище. Обособен  е и технологичен отвор между двата етажа за товаро-разтоварни дейности, осъществявани с помощта на ел. телфер.
Сградата, представляваща „ЦЕХ ЗА АЛУМИНИЕВА ПРОДУКЦИЯ С АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА ЧАСТ”, е от стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е  сположена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Част от покрива е скатен керемиден, част е на стоманобетонна плоча. Изградено е водоотвеждане. Дограма - ПВЦ, стъклопакет. 
Сградата се състои от:
- Сутерен, в който са разположени склад и четири сервизни помещения. Стени и тавани - неизмазани и небоядисани. Осветителни тела - поставени. Подовете са с настилка от мозайка. Входът е от метална, ролетна врата;
- Първи етаж, на който са разположени цех - готова продукция, склад, битова стая, офис и санитарен възел. Стени и тавани - измазани и боядисани. Осветителни тела - поставени. Подовете са с настилка от мозайка.;
- Втори етаж е разделен на две части (тела) - югозападна и североизточна. В двете части са изградени по два апартамента - в североизточната са на груб строеж, а  в югозападната са завършени.
както и с всички останали подобрения и приращения в имота

GPS координати:   N 42° 37`10.53``
            E 27° 18`50.73``

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 10:58 часа
Производствен имот
551.00 кв.м
134 885.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илко Пенчев Бакалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:00 часа
Производствен имот
981.00 кв.м
220 137.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илко Пенчев Бакалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:02 часа
Производствен имот
11 204.00 кв.м
2 514 178.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илко Пенчев Бакалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:06 часа
Производствен имот
11 905.00 кв.м
2 671 482.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илко Пенчев Бакалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30