ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
60.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
Адрес
гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, комплекс „БРАВО” № 1, бл. Е, вх.3, ет. 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ  в  гр. НЕСЕБЪР, к.к. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”, комплекс „БРАВО” № 1, бл. Е, вх.3, ет. 1, а именно: 

  САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 51500.506.206.7.1 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и шест, точка, седем, точка, едно/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1320/18.07.2012 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Несебър, п.к.8230, ”Браво” № 1 /едно/, бл.Е /буква „Е”/, вх.3 /три/, ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 7 /седем/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 51500.506.206 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и шест/, предназначение на самостоятелният обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по нотариален акт: 60.07 кв.м. /шестдесет цяло и седем стотни квадратни метра/, а по кадастрална схема: 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, при изложение: север - юг, прилежащи части: съответните идеални части от всички подобрения, направени в имота, в т.ч. басейн в двора, трайни настилки и алеи и стабилна ограда от тухлена и метална част, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.206.7.2; под обекта: няма; над обекта: 51500.506.206.7.3, ведно с 150/9 553 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра от девет хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.206 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, двеста и шест/, находящ се в гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1320/18.07.2012 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на поземления имот: гр.Несебър, к.к.”Слънчев бряг - Запад”, к-с ”Браво” № 1 /едно/, с площ от 9 552 кв.м. /девет хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом, номер по предходен план: 7201, парцел: I, съседи: 51500.506.208, 51500.506.207, 51500.506.209, 51500.506.205, 51500.505.299, 51500.506.204, 51500.506.228

  Имотът се намира в комплекс от затворен тип „Браво 1“ в к.к. Слънчев бряг,  в район с изградена инфраструктура. Комплексът е с изграден външен външен басейн, с трайни настилки върху терена, с изградени алеи и стабилна ограда от тухлена и метална част. Търговският обект функционира като бирария. Обектът се състои от коридор, санитарен възел, кухненски блок, бар и търговска зала, представляваща навес от дървена конструкция. Подови настилки - гранитогрес. Стените и таваните са измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела - поставени. Кухненският блок е разделен на няколко отделения, посредством прегради от алуминиев профил и стъкло. Кухненскичт блок е оборудван по предназначение. Изградена е в него аспирационна инсталация.
  Пристройката към обекта е изцяло от дървена конструкция с дограма от ПВЦ стъклопакет и подова настилка от гранитогрес.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 09:54 часа
Двустаен апартамент
59.16 кв.м
42 336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:04 часа
Двустаен апартамент
53.79 кв.м
24 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, АМАДЕУС ЛУКС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 11:30
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:43 часа
Двустаен апартамент
73.00 кв.м
34 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
к.к. Слънчев бряг, к-с "Амадеус III"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 11:35
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:50 часа
Двустаен апартамент
54.00 кв.м
25 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
к.к. Слънчев бряг, к-с "Амадеус III"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 11:35