ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
28.00 кв.м
Населено място
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор 73198.501.494.2 по КК и КР на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата: гр.Троян, ул. Христо Ботев № 65, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.501.494, с площ: 28 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: друг вид сграда за обитаване, брой нива на обекта 1, стар идентификатор: няма, номер по предходен план няма, както съответните идеални части от право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.501.494, както и всички трайни подобрения в сградата.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт