ПЛОЩ
1 227.00 кв.м
Населено място
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 14:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.127.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Троян, п.к. 5600, местност „ЦОНЕВСКОТО“, с площ 1 227 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: овощна градина, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 127016, при съседни имоти с идентификатори: 73198.127.15; 73198.127.19; 73198.515.404; 73198.127.18, 73198.127.17, както и всички трайни подобрения в имота.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:29 часа
Земеделска земя
800.00 кв.м
428.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Троян
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 14:15
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 11:13 часа
Земеделска земя
500.00 кв.м
180.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дълбок дол
Адрес
м. БЪРЗИ ДОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивилина Петкова Лаловска
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 14:30
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 13:22 часа
Земеделска земя
5 028.00 кв.м
1 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Ръта"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.10.2021 до 19.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.11.2021 14:00
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 13:24 часа
Земеделска земя
5 426.00 кв.м
5 119.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Микре
Адрес
местността "Страната"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.10.2021 до 19.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.11.2021 14:00