ПЛОЩ
3 708.00 кв.м
Населено място
с. Комарево
Адрес
село Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен , местност Каменна могила
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петьо Ангелов Петков
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/18 (една осемнадесета) идеална част от НИВА , цялата с площ от 66.759 дка, от които 3.7088 дка, представляващи 1/18 идеална част от процесния недвижим имот, с номер на имота 046009 с Решение по чл. 18 ж/1/ ППЗСЗЗ № 2300 ОТ 11.01.1995г. Категория на имота : четвърта . Имотът се намира в землището на с. Комарево, общ. Долна Митрополия, в местността „Каменна могила“, при граници и съседи: имот № 046010 (нива на насл. на Димитър Първанов Генов ) , имот № 046011 ( нива на Училищен фонд ), имот № 046001 ( нива на на насл. На Иван Цветанова Върбанов ) , имот № 0465002 ( нива на Агротрейд Комерс ООД), имот № 046014 ( нива на Агротрейд Комерс ООД), имот № 046016 ( нива на Йорданка Гетова Начева ) , Землищна граница , имот № 500066 , полски път на Община Долна Митрополия .

 

 

Петьо Ангелов Петков
РЕГ. № ЧСИ
905
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 16:51 часа
Земеделска земя
15 811.00 кв.м
15 424.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Трънчовица
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 17:00 часа
Земеделска земя
400.00 кв.м
195.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Българене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 17:03 часа
Земеделска земя
500.00 кв.м
244.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Българене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 17:08 часа
Земеделска земя
9 502.00 кв.м
9 270.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Българене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 11:00