Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
645.00 кв.м
Населено място
с. Оряховец
Адрес
Баните - Оряховец
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УПИ I - 015904 - за цех за шоково замразяване, целия с площ от 2790 кв. м./две хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра/, в кв. 130 /сто и тридесет/ по частичен ПУП за поземлен имот № 015904 /нула, едно, пет, девет, нула, четири/ в местност Гробе, на с. Баните - Оряховец, Община Баните, Област Смолян, при граници и съседи: пасище - мера № 015870 на Община Баните, път трети клас № 015900, местен път № 016027 на Община Баните, нива № 015867 на Рахман Чолаков, нива № 015868 на Община Баните, който имот, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-478/15.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта, засягащо имота от 22.06.2018 г. е с идентификатор 54002.15.904 /пет, четири, нула, нула, две, точка, едно, пет, точка, девет, нула, четири/, находящ се в местността Гробе, с. Оряховец, общ. Баните, с площ от 2790.00 кв.м. /две хиляди седемстотин и деветдесет квадратни метра/, с предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: пасище, 10 /десета/ категория, при граници и съседи: имоти с идентификатори 54002.15.903, 54002.15.900, 54002.15.870, 54002.15.868 и 54002.15.867, заедно с построена в същия имот едноетажна масивна производствена сграда - Малко предприятие за преработка на селскостопанска продукция и диворстящи гъби със застроена площ 645 кв.м. /шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/, която сграда не е нанесена в кадастралната карта и кадастралните регистри.

ВЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, А ИМЕННО:

1.

Бюро 200 х 80 – офис ръководител

2.

Бюро 60 х 50 – за офис техника

3.

Шкаф 120х80х40, двукрилен ( с вратички)

4.

Шкаф 80х70х40, двукрилен ( с вратички) - 2 бр.

5.

Секция ( гардероб еднокрилен, шкафове двукрилни 2 бр., надстройка от остъклени двукрилни шкафове – 2бр.)

6.

Столове посетителски, черна текстилна тапицерия – 4 бр.

7.

Диван, обикновен с кожена тапицерия

8.

Секция двукрила 200х100х60 (малък шкаф и надстройка)

9.

Стелаж от алпака,160х160х40

10.

Шкаф от алпака, 100х35х70 (за препарати)

11.

Машина за опаковане – чембер, модел SP 91

12.

Машина за печене на дюнер Pimak ( аварирала )

13.

Мивка кухненска, двойна, алпака

14.

Мивка кухненска, единична, алпака

15.

Маса работна, кухненска, алпака 200х80х60

16.

Тавички, алпака – 11 бр.

17.

Стелаж от алпака, 4-редов, двусекционен, 200х160х40

18.

Бойлер 500 л „ Елдом Инвест „

19.

Агрегат хладилен Copeland к-т с командно табло и въздухоохладител към камера „Шоков панел

20.

Агрегат хладилен Copeland к-т с командно табло и въздухоохладител към „Зала за съхранение на кости

21.

Агрегат хладилен Copeland к-т с командно табло и въздухоохладител към „Зала за съхранение на готов продукт

22.

Агрегат хладилен Copeland к-т с командно табло и въздухоохладител към „Зала за експедиция

23.

Работни маси алпака, 200х80х60 – 3 бр.

24.

Бойлер 80 л, Термомакс

25.

Гардероби, еднокрилни, 170х40х35 - 20 бр.

26.

Маси дървени с тръбни регулируеми крака, 90х90 - 4 бр.

27.

Столове, дървени, посетителски с текстилна тапицерия – 12 бр.

28.

Бюро работно, 200х80

29.

Колички, неръждаеми, за тавички, 16-редови, на 4 колела,със стоп механизъм – 2бр.

30.

Тавички алпака, 50х70 – 193 бр.

31.

Климатик стенен, инверторен „Kaisai“

32.

Колички алпака, 50х80х90, за транспортиране на хранителни продукти – 2 бр.

33.

Тумблер ( машина за овкусяване на месо) 80 л

34.

Маси алпака, работни, 200х80х60 – 7 бр.

35.

Маса алпака, работна, 150х80х90 – 1бр.

36.

Везни измерителни, TCS Sistem elektronik Skale , до 100 кг – 2 бр.

37.

Палетна количка IDM, до 350 кг, за повдигане на дюнери

38.

Бойлер хоризонтален 80 л., Елдом Инвест

39.

Пекарназа дюнер, Kalitega, модел KLG-225V – 300 кг

40.

Пекарна робот, за дюнер -400 кг

41.

Пекарназа дюнер, Kalitega, модел KLG-225V- 300 кг

42.

Пекарназа дюнер, Kalitega, модел KLG-225V – 300 кг

43.

Маси алпака, 150х80х90 – 3бр.

44.

Тави алпака големи, 65х40х12 – 8 бр.

45.

Стелаж алпака, 4-редов, 160х40х100 - 1 бр.

46.

Пакетираща машина със залепяне Mispack 350

47.

Пакетираща машина за тарелки до 15 кг, модел Мк 200 handy

48.

Везна електронна до 15 кг

49.

Транспалетна количка, ръчна, до 2500 кг

50.

Везна електронна до 1 тон (повредена)

51.

Везна електронна до 100 кг

 

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555