ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
898.00 кв.м
Населено място
гр. Симеоновград
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI- 1130 /шестнадесет, тире, хиляда сто и тридесет/ в квартал 36 /тридесет и шест/ по плана за регулация /подробен устройствен план/ на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 368/ 05.05.1989г., застроен и незастроен, с площ 898 кв.м. /осемстотин деветдесет и осем кв.м./, при граници: улица, УПИ XV- 289, УПИ XIV- 288, УПИ IV- 289, УПИ XVII- 473, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ по нотариален акт от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, а съгласно служебна бележка от 30.11.2007г. на Кмета на Община Симеоновград- с площ 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ съгласно удостоверение по чл.264, ал.1 от ДОПК от 38,00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, които сгради са в режим на търпимост, съгласно Удостоверение № С- 3679 от 10.08.2007г., на Община Симеоновград и ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:19 часа
Къща с парцел
669.00 кв.м
57 888.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Харманли
Адрес
ул. Бубарска № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 11:30
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 18:27 часа
Къща с парцел
90.00 кв.м
12 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Книжовник
Адрес
с. Книжовник, ул. Дончо Калайджиев № 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 11:00