ПЛОЩ
1 030.00 кв.м
Населено място
с. Пъдарско
Адрес
с. Пъдарско, общ. Брезово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Минка Пенчева Станчева-Цойкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ № X-39 (десети с планоснимачен номер тридесет и девети), от квартал 5 (пети) по Регулационния план на село Пъдарско, община Брезово, област Пловдив, одобрен със Заповед № 33/15.1.1991г., целият със застроена и незастроена площ от  1030 кв.м. (хиляда и тридесет квадратни метра), ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), както  и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), както и МАСИВНА СГРАДА, с площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), както и ПАЯНТОВА СГРАДА, с площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), както и всички подобрения и приращения в имота, при граници: от изток – УПИ № VII-41 и  УПИ № VIII-38, от юг -  УПИ № IX-37, от север -  УПИ № XI-40 и от запад – улица.

Минка Пенчева Станчева-Цойкова
РЕГ. № ЧСИ
822
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”Фредерик Жолио Кюри" № 3, ет.2
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 263938
Мобилен телефон
0888243148
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 10:03 часа
Парцел с къща
803.00 кв.м
460 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
Адрес
Пловдив - юг № 382-Н
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Константин Михайлов Павлов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 14:38 часа
Парцел с къща
1 422.00 кв.м
187 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Труд
Адрес
с. Труд, ул.“Волга“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 13:00
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 09:21 часа
Парцел с къща
708.00 кв.м
110 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Брестовица
Адрес
ул.Малчика №31
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Йорданов Раев
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 09:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 12:07 часа
Парцел с къща
123.50 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йоаким Груево
Адрес
ул. "2-РА" № 17а
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ангел Николов Ангелаков
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 14:00