ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
3 070.00 кв.м
Населено място
с. Яздач
Адрес
село Яздач, община Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Яздач, общ. Чирпан, обл. Стара Загора,  с площ от 3 070 кв. м. (три хиляди и седемдесет квадратни метра), представляващо УПИ XII – 150 (дванадесет за сто и петдесет) – отреден за стопанска дейност, в кв. 27 (двадесет и седем) по подробния устройствен план на село Яздач, заедно с построената в него МАСИВНА СГРАДА /Бивша баня/ с площ съгласно Удостоверение за данъчна оценка № ДО 002109 от 30.08.2017 год. на Община Чирпан от 145 кв.м. /сто четиридесет и пет кв. метра/ и СГРАДА - ОФИС със застроена площ по Разрешение на строеж № 4 от 22.02.2008 год. на Община Чирпан и цитираното удостоверение за данъчна оценка от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), при граници на мястото: от три страни улици и имот № XI – църква.

Подобрения в дворното място: Масивна ограда с входна еднокрила метална врата и голяма портална врата от източната част на имота.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:06 часа
Други
2 457.00 кв.м
68 879.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Яздач
Адрес
село Яздач, община Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 10:00
Публикувано на 15 октомври 2021 г. в 09:19 часа
Други
50 887.00 кв.м
469 496.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чирпан
Адрес
град Чирпан, Промишлена зона - Изток
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 17.11.2021 до 17.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.12.2021 10:00