ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 457.00 кв.м
Населено място
с. Яздач
Адрес
село Яздач, община Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Яздач, общ. Чирпан, обл. Стара Загора,  с площ от 2 457 кв. м (две хиляди четиристотин петдесет и седем квадратни метра), представляващо УПИ X – 152 (десет за сто петдесет и две) – отреден за стопанска дейност, в кв. 27 (двадесет и седем) по подробния устройствен план на село Яздач, община Чирпан заедно с построената в него МАСИВНА СГРАДА /бившо училище/ с площ съгласно Удостоверение за данъчна оценка № ДО 002108 от 30.08.2017 год. на Община Чирпан  от 300 кв. м. /триста квадратни метра/, както и Складова база със застроена площ по разрешение на строеж и цитираното удостоверение за данъчна оценка от 220 кв. м (двеста и двадесет квадратни метра), при граници на мястото: от две страни улици и имот № XI – църква и IX – Кметство, Здравна служба, Сладкарница и магазин.

Подобрения в дворното място: Масивна ограда с подвижна метална входна врата; дворищна тоалетна с две кабини.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 11:58 часа
Други
3 070.00 кв.м
42 938.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Яздач
Адрес
село Яздач, община Чирпан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 10:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 16:49 часа
Други
4 910.00 кв.м
30 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бъдеще
Адрес
село Бъдеще, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 09:00
Публикувано на 15 октомври 2021 г. в 09:19 часа
Други
50 887.00 кв.м
469 496.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чирпан
Адрес
град Чирпан, Промишлена зона - Изток
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 17.11.2021 до 17.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.12.2021 10:00