ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
62.30 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
гр. Благоевград , кв. „Освобождение“, етаж 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.602.180.1.10 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет, точка, едно, точка, десет/ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград, одобрени със Заповед № РД – 18 – 32 от 10.05.2006г., на Изпълнителния Директор на  АГКК, със адрес на имота: гр. Благоевград , кв. „Освобождение“, етаж 2, апартамент 3.2 /три точка две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с сграда с идентификатор 04279.602.180 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет/, със предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта  - едно, с площ от 62.30 /шестдесет и две цяло и тридесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с идентификатори 04279.602.180.1.11 и 04279.602.180.1.9, по обекта:  обект с идентификатори 04279.602.180.1.6, над обекта  - обекти с идентификатори 04279.602.180.1.13 и 04279.602.180.1.14, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект по документи за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 3.2., изграден на кота + 5.60 /плюс пет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., с площ от 62.30 /шестдесет и две цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня със санитарен възел, две спални, антре, две тераси и мокро помещение, при граници и съседи: апартамент № 3.1, коридор и апартамент № 3.3, както и прилежащите му идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който апартамент представлява самостоятелен обект в Жилищна сграда със магазини изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.602.180 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, сто и осемдесет/ със съседи на поземления имот:  поземлени имоти с идентификатори 04279.602.263, 04279.602.41, 04279.602.48, 04279.602.46, 04279.602.188, 04279.602.50, 04279.602.49 и 04279.602.181, а по документ за собственост представляващ УПИ III  - 7665, от кв. 19 по плана на четвърти микрорайон на гр. Благоевград.

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 13:44 часа
Тристаен апартамент
82.00 кв.м
46 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ №7
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:34 часа
Тристаен апартамент
120.00 кв.м
74 220.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:35 часа
Тристаен апартамент
70.00 кв.м
44 275.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:37 часа
Тристаен апартамент
70.00 кв.м
44 275.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00