ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
307.00 кв.м
Населено място
с. Катунец
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 36662.308.56.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 19-39/08.05.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: село Катунец, ул. Неизвестна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 36662.308.56, със застроена площ от 307 кв. м. /триста и седем квадратни метра/, брой надземни етажи: 1 /един, брой подземни етажи: няма данни, самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: 36662.308.4.3.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 135/20 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733, <br />email: <a href=" [email protected] "> [email protected] </a>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:22 часа
Земеделски имот
4 999.00 кв.м
1 288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рибарица
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:30
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:30 часа
Земеделски имот
5 198.00 кв.м
1 456.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:32 часа
Земеделски имот
28 079.00 кв.м
4 874.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 16:33 часа
Земеделски имот
15 997.00 кв.м
2 932.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тетевен
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:15