ПЛОЩ
246.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет, точка, шестнадесет, точка, деветнадесет/, със ЗП на обекта 246 кв. м. /двеста четиридесет и шест/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18-10 от 17.04.2007 г.  – на изп. директор на АК, с предназначение: за делова и административна дейност, при съседи самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма, под обекта - 43952.506.375.16.18 и над обекта – 43952.506.375.16.20.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 955/14 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663, <br />email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 17 август 2021 г. в 16:24 часа
Други
535.00 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ябланица
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 19.09.2021 до 19.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2021 14:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:02 часа
Други
246.00 кв.м
20 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:03 часа
Други
246.00 кв.м
20 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 16:07 часа
Други
7 300.00 кв.м
38 234.66 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
м. МУШАТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивилина Петкова Лаловска
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:30