ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
246.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет, точка, шестнадесет, точка, дванадесет/, със ЗП на обекта 246 кв. м. /двеста четиридесет и шест/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18-10 от 17.04.2007 г.  – на изп. директор на АК, с предназначение: за делова и административна дейност, при съседи самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта - 43952.506.375.16.11, над обекта: няма., заедно с идеални части  от 2050/4806 /две хиляди и петдесет върху четири хиляди осемстотин и шест/ от поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ от 4806 кв. м. /четири хиляди осемстотин и шест кв. м./, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ с идентификатор 43952.506.375 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет/, съгласно скица, издадена от АК, Служба по кадастъра – гр. Ловеч, с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: високо застрояване,  с площ цитираната скица от 4806 /четири хиляди осемстотин и шест/ кв. м., при съседи: имот с идентификатор № 43952.506.373 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.2958 – ниско застрояване (до 10 м), имот с идентификатор № 43952.506.374 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.376 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.8311 – ниско застрояване (до 10м).

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 17 август 2021 г. в 16:24 часа
Други
535.00 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ябланица
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 19.09.2021 до 19.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2021 14:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:01 часа
Други
246.00 кв.м
20 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:02 часа
Други
246.00 кв.м
20 304.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Осъмска" № 43
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 12.10.2021 до 12.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.11.2021 14:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 16:07 часа
Други
7 300.00 кв.м
38 234.66 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
м. МУШАТ
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивилина Петкова Лаловска
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:30