ПЛОЩ
3 192.00 кв.м
Населено място
с. Джигурово
Адрес
с. Джигурово
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НИВА, находяща се в село Джигурово, община Сандански, Благоевградска област, в землището на село Джигурово, с площ от 3 192 дка /три декара и сто и деветдесет и два кв.м./, четвърта категория, в местността „Мостчето“, съставляваща имот № 061014 /шестдесет и една хиляди и четиринадесет/, по плана за земеразделяне на землището на село Джигурово,  при граници /съседи/ по скица и съгласно решение за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи: имот № 061013 /шестдесет и една хиляди и тринадесет/ -нива на наследниците на Васил Милчев Стойчев, имот № 061012 /шестдесет и една хиляди и дванадесет/ - нива на Костадин Василев Николов, имот № 000302 /триста и две/ - полски път на община – гр. Сандански 16 /шестнадесет/ и имот № 061019 /шестдесет и една хиляди и деветнадесет/ - полски път на община – град Сандански.

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 19 септември 2021 г. в 15:08 часа
Земеделска земя
1 806.00 кв.м
4 785.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бачево
Адрес
общ. Разлог, м. "Перивол"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 14:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 14:20 часа
Земеделска земя
2.30 кв.м
72 076.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр.Банско, "Кошерината"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 09:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 14:09 часа
Земеделска земя
0.00 кв.м
47.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беласица
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 14:13 часа
Земеделска земя
0.00 кв.м
62.24 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беласица
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:00