ПЛОЩ
429.00 кв.м
Населено място
гр. Петрич
Адрес
гр. Петрич ул. 'Цар Симеон" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 идеална част от поземлен имот със кадастрален идентификатор 56126.603.9950 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и три, точка, девет хиляди деветстотин и петдесет/, област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, п.к. 2850, ул. "ЦАР СИМЕОН" № 8, вид територия Урбанизирана, Начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10 m), площ 429.00 /четиристотин двадесет и девет/ кв. м., ; съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-70/14.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Заповед за изменение на КККР № КД-14-01-752/24.11.2011 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД, стар номер 2149, квартал 185, парцел IV по плана на гр. Петрич, при съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с кадастрални идентификатори 56126.603.2150, 56126.603.2151, 56126.603.9151, 56126.603.9949.

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:34 часа
Парцел
233.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:35 часа
Парцел
2 714.00 кв.м
27 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:30 часа
Парцел
454.00 кв.м
11 721.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 19 септември 2021 г. в 15:21 часа
Парцел
448.00 кв.м
9 665.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бачево
Адрес
общ. Разлог, ул. "Никола Парапунов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:00