ПЛОЩ
454.00 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
ОПИСАНИЕ

I). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.341, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./ с площ от 454,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Номер по предходен план: 341, квартал: 179, парцел: ІІ Съседи: 02676.501.342; 02676.501.4043; 02676.501.345; 02676.501.4052

Адрес на имота: гр. Банско, ул. ” България “, №8

Начална цена 11 721лв./единадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева/

Александър Борисов Цанковски
РЕГ. № ЧСИ
701
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №38, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 831138
Мобилен телефон
0885 747401
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:34 часа
Парцел
233.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:35 часа
Парцел
2 714.00 кв.м
27 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:30 часа
Парцел
429.00 кв.м
6 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
гр. Петрич ул. 'Цар Симеон" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 19 септември 2021 г. в 15:21 часа
Парцел
448.00 кв.м
9 665.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бачево
Адрес
общ. Разлог, ул. "Никола Парапунов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:00