ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
160.00 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
ОПИСАНИЕ

II). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.1, Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, с площ от 160,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.1, обект Механа

Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект е изграден в съществуващата сграда и 18,5 кв.м. към новоизградената Пристройка, /включени в обема на кухнята/, като в момента на описа същият функционира като Механа, състояща се от Зала, Мокър бар, Кухня и две тоалетни с достъп от залата.

Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов.

Начална цена 102 530лв./сто и две хиляди петстотин и тридесет лева/

Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.

Александър Борисов Цанковски
РЕГ. № ЧСИ
701
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №38, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 831138
Мобилен телефон
0885 747401
уебсайт
Публикувано на 10 октомври 2021 г. в 18:21 часа
Заведение
232.26 кв.м
236 898.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "Кралев Двор" №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 15:00
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 14:53 часа
Заведение
132.00 кв.м
66 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ж. к. „ Самуил”, бл.20, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 11:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 11:34 часа
Заведение
378.00 кв.м
45 845.93 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Яворница
Адрес
с.Яворница, общ. Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 19.10.2021 до 19.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.11.2021 10:00
Публикувано на 18 октомври 2021 г. в 17:28 часа
Заведение
119.05 кв.м
77 570.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. Грамадето
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 19.10.2021 до 19.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.11.2021 14:00