ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
ПЛОЩ
140.00 кв.м
Населено място
с. Паволче
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Нацков Борисов
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

140 кв.м. ид. ч. от УПИ І-156 в кв.23 по плана на с.Паволче, одобрен със Заповед №824/16.11.1981г. ,находящ се на ул.Христо Ботев 22, целият с площ от 240 кв.м., ведно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от ПЪРВИ ЕТАЖ-МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, при граници и съседи на имота:от две страни-улици, поз.имот №157 в кв.23 и поз.имот №155 в кв.23;

Георги Нацков Борисов
РЕГ. № ЧСИ
722
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Враца, ул. "Лукашов" №15, офис 5,6,7,8 и 9
Окръжен съд
Враца
Телефон
092 620996
Мобилен телефон
0888429181
Публикувано на 17 август 2021 г. в 16:09 часа
Къща
34.00 кв.м
12 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Козлодуй
Адрес
ул. ЛОМСКА №51
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 01.11.2021 до 01.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.12.2021 09:00
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 09:55 часа
Къща
88.00 кв.м
14 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла Слатина
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иванка Митева Цонкова
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 11:30