ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
6
ПЛОЩ
90.93 кв.м
Населено място
гр. Враца
ОКРЪЖЕН СЪД
Враца
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Нацков Борисов
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1014.8.3.16 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и четиринадесет точка осем точка три точка шестнадесет/ по КККР на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, одобрени със Заповед РД-18-43/16.09.2005г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на поземления имот: гр. Враца, п.к. 3000, ул. Христо Ботев № 115, вх. Д, ет.6, ап.70. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 /шести/ в сграда с идентификатор 12259.1014.8.3 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и четиринадесет точка осем точка три/, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1014.8 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда и четиринадесет точка осем/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 /един/. Посочена в документа площ: 85.99 кв.м. /осемдесет и пет кв.м. и деветдесет и девет кв.см./. Прилежащи части: изб.пом.8-4.65 кв.м., 1.03 % ид.ч. от общите части и от правото на строеж върху 107.34 кв.м. Ниво:1 /едно/. Съседни самостоятелно обекти в сградата: На същия етаж: 12259.1014.8.3.15; Под обекта: 12259.1014.8.3.14; Над обекта: 12259.1014.8.3.18. Стар идентификатор: няма.

Георги Нацков Борисов
РЕГ. № ЧСИ
722
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Враца, ул. "Лукашов" №15, офис 5,6,7,8 и 9
Окръжен съд
Враца
Телефон
092 620996
Мобилен телефон
0888429181