ПЛОЩ
1 395.00 кв.м
Населено място
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.10.2021 до 09.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УПИ I /едно/ от квартал 12 В /двандесет В/ с площ от 1 395 /хиляда триста деведесет и пет/ квадратни метра, прилежаща земя към стопанка сграда „Бензиностанция” в стопански двор в урбанизираната територия на с.Ясенково, общ.Венец, обл.Шумен, при граници: изток, юг и запад-пасища, мери и север – улица, описан по договор за замяна на недвижм имот № Ш-291 от 17.05.2007г.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 13:45 часа
Бензиностанция
31.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменяк
Адрес
Стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.10.2021 до 09.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2021 09:00