ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 858.00 кв.м
Населено място
с. Виево
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕЗАСТРОЕН И ЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 194, с площ 1 858 кв.м /хиляда осемстотин петдесет и осем квадратни метра/, за който е отреден УПИ III-Картофохранилище, в кв. 17 по действущия устройствен план на с. Виево, община Смолян, утвърден със Заповед № 240/20.03.1987г., при граници: улица – общински имот, УПИ II – училище, УПИ VII – озеленяване, УПИ VI – 177 на Свилен Младенов Орлов, УПИ IV – Завод „Флавия“, ВЕДНО с построените в него КАРТОФОХРАНИЛИЩЕ с НАВЕС със застроена площ от 720 кв.м / седемстотин и двадесет квадратни метра/.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 14:17 часа
Производствен имот
1 126.00 кв.м
81 102.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
УЛ. "ДУНАВ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 10:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 13:17 часа
Производствен имот
564.00 кв.м
77 405.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хвойна
Адрес
с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 11:00
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 11:20 часа
Производствен имот
219.62 кв.м
42 642.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Борино
Адрес
ул. Родопи 58, шивашки цех
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 10:00
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 10:47 часа
Производствен имот
4 000.00 кв.м
74 307.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ровина
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00